SEO Audit

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

SEO Audit: Skontrolovanie a vyhodnotenie optimalizácie vašej web stránky pre vyhľadávače.

SEO audit je vhodný pre klientov, ktorí už SEO aktivity realizujú vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom SEO agentúry a chcú doterajšie výsledky zhodnotiť nezávislým expertom. SEO Audit sa zameriava nielen na zhodnotenie aktuálneho stavu, ale zároveň obsahuje i návrh riešení zistených nedostatkov.

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Meta tagy

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

Správna úprava Meta Tagov je veľmi dôležitá súčasť SEO.

Meta keywords patrí do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:
<meta name=”keywords” content=”Sem sa píšu kľúčové slová oddelené čiarkou”>
Tento tag je z doby, keď ešte vyhľadávače neboli fulltextové (neindexovali obsah stránok) a radili web stránky na základe meta dát. V dnešnej dobe je pre účely optimalizácie absolútne nepoužiteľný, všetky moderné vyhľadávače tento tag ignorujú. V ďalšom texte sa meta keywords nerozoberá.

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Kontrola prístupnosti

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

Kontrola prístupnosti webu (web accessibility) je súbor pravidiel, ktoré majú zaručiť jeho bezbariérovosť. Znamená to, že informácie na webe sú dostupné nezávisle od zobrazovacieho zariadenia, jeho nastavení (napr. rôzne pluginy) a tiež od fyzického stavu používateľa. Z hľadiska prístupnosti alebo bezbariérovosti webu zohráva významnú úlohu World Wide Web konzorcium (W3C), ktoré v rámci iniciatívy Web Accessibility Initiative (WAI) vydáva smernice a odporúčania pre budovanie prístupného webu.

Na webe sú rôzne online validátory:

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Kontrola použiteľnosti

Posted: sep, 04, 2013

By: saraseo

Kontrola použiteľnosti webu (web usability) je súbor pravidiel, ktoré zlepšujú interakciu používateľa s webovou stránkou, zvyšujú zrozumiteľnosť a prehľadnosť webu. Návštevník webovej stránky sa ľahšie orientuje a rýchlejšie sa dostane k požadovaným informáciám. Kontextová navigácia sa hodí na vytváranie skratiek, ktoré umožňujú poslať návštevníka priamo k informáciám, ktoré hľadá, nezávisle od hlavnej navigácie a štruktúry webu. Patria sem aj odkazy na ďalšie stránky v určitej logickej nadväznosti (napr. odkaz na ďalšiu a predchádzajúcu stránku slovníka).

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Subscribe to RSS - Kontrola použiteľnosti
Navštívte nás na Google+