A B C D E F G H I K L M O P R S

Adsense

AdSense je bezplatná služba od Google, ktoré umožňuje vlastníkom web stránok získavať príjmy zobrazovaním relevantných reklám na ich web stránkach.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Adwords

Google AdWords je kreditný, samoobslužný reklamný systém. Umožňuje, aby sa vaša reklama zobrazovala vo vyhľadávaní na Google a na sieti jeho partnerských webov. Funguje na princípe dobíjania kreditu. Najskôr je potrebné dobiť si kredit, z ktorého sa bude odpočítavať na základe počtu kliknutí na vašu reklamu. Ako dlho kredit vydrží je veľmi individuálne. Záleží na atraktivite kľúčových slov, pri ktorých sa má inzerát zobrazovať. Čím sú atraktívnejšie, tým viac stojí jedno kliknutie. Každý užívateľ si môže nastaviť svoj denný rozpočet.

Alexa Rank

Alexa Rank - Alexa zbiera informácie o web stránkach od užívateľov, ktorí si nainštalovali Alexa toolbar, pomocou ktorého Alexa.com vytvára štatistiky o návštevnosti stránok a spätných odkazoch. Čím menšie číslo web stránka má tým lepšie. Napríklad stránka s ohodnotením 10 má omnoho viacej návštev ako stránka s ohodnotením 500.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

ALT Text

ALT Text – The ALT tag alebo ALT text je súčasť HTML kódu, ktorá sa pridáva k obrázkom. Tento text sa zobrazí ako náhle umiestnite kurzor myši na obrázok umiestnený na web stránke.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Anchor text

Anchor text je text, na ktorý sa dá kliknúť a presmeruje vás na inú stránku. Pri písaní anchor textu by sme mali zvážiť aj počet slov. Počet slov v anchor texte by nemal byť prehnaný, pretože čím viac slov uvedieme, tým bude váha kľúčových slov nižšia. Optimálna hranica počtu kľúčových slov v anchor texte neexistuje.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Backlink

Backlink po slovensky Spätná Linka – Je to linka, ktorá smeruje z inej web stránky na vašu web stránku.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Bounce Rate

Bounce Rate – znamená percentuálnu mieru odchodu z web stránky bez návštevy inej linky na tej istej web stránke.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

CAPTCHA

CAPTCHA sa používa ako Turingov test, ktorý slúži na identifikáciu skutočných užívateľov od robotov. CAPTCHA znamená „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

CMS

CMS - Content Management System - Je to redakčný systém pre správu obsahu web stránok. Používa sa predovšetkým pre publikovanie, editáciu a správu obsahu webových stránok bez potreby ovládania programovacích jazykov.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

CZK- Cena za kliknutie

CZK- Cena za kliknutie: Ponúkanie ceny za kliknutie (CZK) znamená, že platíte za každé kliknutie na vaše reklamy. Nastavením cenových ponúk CZK informujete službu Google, koľko ste ochotní zaplatiť za každé kliknutie.

Dedikovaný hosting

Dedikovaný hosting znamená "vyhradený" alebo "dedikovaný" hosting - umiestnenie web stránky na web servi. Prevádzka web stránky v takomto prípade na samostatnom serveri, vyhradenom len pre potreby jedného zákazníka (jednej webstránky, portálu...). Dedikovaný web hosting je výhodný najmä pre web stránky s vysokou návštevnosťou a značným prenosom dát.

Máte aj Vy záujem o naše služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

DoFollow

DoFollow – Je to spätná linka na ktorú sa dá kliknúť. Linka vedie k web stránke a môže byť sledovaná robotmi internetových prehliadačov.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Doména

Doména je reťazec znakov. Je to unikátne meno vašej web adresy. Môže obsahovať až 63 znakov, písmená anglickej abecedy, číslice a pomlčku. Doména je súčasť firemnej identity. Je to niečo, podľa čoho si vás budú zákazníci pamätať a spájať s vašimi produktmi a službami. Registráciou doménového mena si trvale zabezpečíte svoj priestor na internete, tak ako pri zápise mena firmy do obchodného registra, alebo registrácii ochrannej známky.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

E-commerce

E-commerce je elektronické nakupovanie a predávanie výrobkov alebo služieb cez elektronické systémy, cez internet alebo podobné počítačové siete. Príklad popisov E-commerce: elektronické obchodovanie; e-komercia; eCommerce.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Email marketing

Email marketing je cielené rozosielanie komerčných i nekomerčných e-mailových správ na presne stanovený zoznam emailových adries. Email marketing patrí k najrýchlejšie rastúcim formám elektronickej komunikácie. Podľa analýzy prináša email marketing najväčší počet konverzií na slovenských e-shopoch.
Výhody emailového marketingu spočívajú predovšetkým v nízkych nákladoch, flexibilite, jednoduchom testovaní, merateľnosti a vyhodnocovaní kampane.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Feed

Feed – zdroj dát. Je to označenie pre dátový formát obsahujúci často aktualizované údaje z webových stránok, napríklad informácie o produktoch, cenách, spravodajské články, príspevky v blogoch, informácie o počasí, rebríčky, výsledky vyhľadávania atď.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Googlebot

Googlebot je vyhľadávací robot internetového vyhľadávača Google. Jeho úlohou je skenovať web stránky, zisťovať zmeny na web stránke a objavovať nové linky.
Na niektoré weby nie je vhodné roboty púšťať z dôvodu citlivých údajov, ktoré by sa nemali bežne zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávača. Vstup robotom na stránku je možné robotom zakázať konfiguračným súborom robots.txt, alebo špeciálnym príkazom v Meta hlavičke web stránky.

<meta name="Googlebot" content="nofollow">

Haker, Hecker

Haker v angličtine: Hacker je počítačový špecialista či programátor s vysokými znalosťami fungovania počítačového systému. Dokáže s ním pracovať na programátorskej úrovni a najmä si ho upraviť podľa svojich potrieb. Tiež je to počítačový pirát, Cracker, teda osoba prenikajúca do cudzích počítačov, súborov, databáz cez sieť, internet bez toho, aby mala prístupové práva a heslá.

Máte aj Vy záujem o naše služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

 

Indexovanie stránky

Každý vyhľadávač sa skladá z vyhľadávacieho robota (po anglicky: crawler, spider, bot) a z webového rozhrania. Robot má za úlohu sliediť po internetových stránkach, sťahovať súbory a indexovať ich. Indexovanie stránky znamená spracovávanie súborov a ich ukladanie do databázy. Teda, index vyhľadávača je databáza web stránok uspôsobená tak, aby sa v nej dalo hľadať.

Kľúčové slovo

Kľúčové slovo - z anglického slova: keyword je slovo alebo fráza, ktorú hľadajúci zadá do vyhľadávača. V širšom význame sa kľúčovým slovom rozumie akákoľvek hľadaná fráza. Napríklad, ak niekto hľadá hotel v Bratislave, pravdepodobne zadá do vyhľadávača niektoré z nasledujúcich kľúčových slov: hotel Bratislava, hotely Bratislava, ubytovanie v Bratislave, Bratislavské hotely.

Konverzia

Konverzia - Conversion Rate - Je to percentuálna úspešnosť nákupu z počtu návštev na web stránke. Napríklad ak si tovar kúpi 5 ľudí z 10 návštevníkov, vtedy je konverzia 50%.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Link building

Budovanie spätných odkazov, po anglicky link building je jednou z najpodstatnejších častí optimalizácie stránok s cieľom získať popredné priečky vo výsledkoch vyhľadávania. Linkbuilding alebo získavanie spätných odkazov je sumárny pojem pre aktivity zamerané na získavanie spätných odkazov na vlastnú webovú stránku. Získavanie spätných odkazov je dôležitou súčasťou tzv. off-site SEO. Počet kvalitných spätných odkazov ovplyvňuje výsledné hodnotenie stránky spoločnosťou Google (Google PageRank) a následne pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania (SERP).

Meta description

Meta description sa nachádza v hlavičke html dokumentu a zapisuje sa nasledovne:
<meta name=”description” content=”Sem sa píše krátky text, ktorý popisuje stránku.”>

Je to informácia o stránke, ktorú vyhľadávače niekedy používajú ako popis odkazu vo výsledkoch hľadania.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Meta keywords

Meta keywords patria do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:
<meta name=”keywords” content=”Sem sa píšu kľúčové slová oddelené čiarkou”>

Tento tag je prežitok z doby, keď ešte vyhľadávače neboli fulltextové (neindexovali obsah stránok) a radili web stránky na základe meta dát. V dnešnej dobe je pre účely optimalizácie absolútne nepoužiteľný, všetky moderné vyhľadávače tento tag ignorujú.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Meta robots

Meta robots patrí do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:
<meta name=”robots” content=”Sem sa píšu príkazy pre roboty oddelené čiarkou.”>

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, FOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">

Pre SEO sú najužitočnejšie príkazy index (resp. noindex), follow (nofollow) a cache (nocache).

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Offpage SEO

Offpage SEO je metóda, ktorá sa zameriava na vytváranie spätných odkazov. Tieto spätné odkazy smerujú návštevníkov na Vašu web stránku. Vyhľadávače sa vyvíjajú a napredujú. Vyhľadávač Google chce stále viac, ponúkať svojim návštevníkom obsah, ktorý je zaujímavý a prínosný pre ľudí, ktorí vyhľadávajú. Na zobrazovanie pôsobí veľa faktorov, ktoré sa snažíme ovplyvniť a ukázať tak vyhľadávaču Google, že Vaša stránka je prínosom a je dobré ju zobrazovať na prvých stranách. Offpage SEO faktory, ktoré vplývajú na vyhľadávanie:

Onpage SEO

Onpage SEO je optimalizácia priamo na vašej web stránke. Pri optimalizácii onpage sa upraví interná štruktúra stránky do podoby, ktorá je prijateľná pre vyhľadávače ako Google a nastavená tak aby sa pod jednotlivými kľúčovými slovami zobrazovala stránka, na ktorej je onpage SEO vykonávaná na popredných pozíciách alebo aspoň dodala vyhľadávaču podnet k tomu aby ju tam časom na popredných miestach zobrazil. Pri onpage SEO sú upravované rôzne faktory, ktoré majú Váhu na tom aby sa Vaša stránka zobrazovala vyššie vo vyhľadávaní.

Organické SEO

Organické SEO je SEO, ktoré sa sústreďuje na prístup návštevníkov cez internetové vyhľadávače. Návštevnosť na stránkach je dosiahnutá len prostredníctvom prirodzených metód bez použitia PPC reklamy nebo inej platenej reklamy.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Pay per click

Pay Per Click, po slovensky: platba za klik. Te to jeden z možných spôsobov platby za reklamu na internete.

PPC reklama

PPC znamená Pay Per Click (v preklade platba za klik). Je to jeden zo spôsobov platenia za reklamu na internete. Princíp PPC reklamy spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí až vo chvíli, keď na ňu potenciálny klient klikol. Platená reklama patrí dnes k najrýchlejším a k najjednoduchším spôsobom ako dosiahnuť ihneď viditeľné výsledky v predaji a návštevnosti. Oproti klasickým bannerom alebo miestam na portáloch má tu výhodu, že zákazník neplatí za zobrazenie, ale iba za reálneho návštevníka svojej stránky.

Reklama na www

Reklama na www je reklama na internete - Google, Facebook, Etarget, Yahoo. Reklamu na internete používajú všetci - od živnostníkov a malých firiem, až po nadnárodné spoločnosti a verejnú správu. Obľúbená je najmä pre svoju jednoduchosť, rýchlosť a výhodnosť. Oslovte svojimi reklamami to pravé pubikum a získajte pre svoj web správnych návštevníkov.

Remarketing

Remarketing slúži na oslovenie ľudí, ktorí navštívili vaše stránky.

Remarketing je funkcia, ktorá vám umožňuje osloviť ľudí, ktorí už v minulosti navštívili vaše stránky, a zobraziť im relevantné reklamy pri prehliadaní webu alebo vyhľadávaní v službe Google. Ak napríklad používatelia z vašich stránok odídu bez toho, aby si niečo kúpili, remarketing vám pomôže opäť nadviazať kontakt s týmito potenciálnymi zákazníkmi. Môžete im dokonca zobraziť prispôsobenú správu alebo ponuku, vďaka ktorej sa vrátia na vaše stránky a dokončia nákup.

SEO

Skratka SEO pochádza z anglického Search Engine Optimization. V podstate sa jedná o súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch Google, Bing, Zoznam, Yahoo ... a ďaľších

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

SEO Audit

SEO Audit je proces analýzy webu, pri ktorej sa zisťuje, aké pravidlá SEO daný web porušuje. Výstupom je report, ktorý obsahuje zoznam nedostatkov spolu s navrhovaným spôsobom ich nápravy.

SEO optimalizácia

SEO Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO (z ang. search engine optimization) je súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. SEO zahŕňa linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, on-line PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu. Kľúčové slová sú najdôležitejšou časťou SEO, postup ako optimalizovať konkrétne webové stránky pre vyhľadávače.

Spätná linka

Spätná linka alebo z anglického slova Backlink – Je to linka, ktorá smeruje z inej web stránky na vašu web stránku.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.