CZK- Cena za kliknutie: Ponúkanie ceny za kliknutie (CZK) znamená, že platíte za každé kliknutie na vaše reklamy. Nastavením cenových ponúk CZK informujete službu Google, koľko ste ochotní zaplatiť za každé kliknutie.

  • Výberom možnosti ponúkania cien pre každú reklamnú kampaň určujete, za aké akcie inzercie platíte a koľko chcete zaplatiť. Možnosti zahŕňajú ponúkanie CZK (platbu za každé kliknutie na vašu reklamu), ponúkanie CZA (platbu za každú konverziu) a ponúkanie CTZ (platbu za to, ako často sa zobrazia vaše reklamy).
  • Ak niekto klikne na vašu reklamu, za dané kliknutie nezaplatíte viac, než je maximálna ponuka ceny za kliknutie (alebo maximálna ponuka CZK), ktorú nastavíte.
  • Môžete si vybrať medzi manuálnym nastavením cenových ponúk (vy určujete cenové ponuky) a automatickým ponúkaním cien (cenové ponuky určuje služba Google v rámci vášho rozpočtu).
  • Určovanie cien pomocou ponuky CZK sa niekedy označuje ako platba za kliknutie (PZK).
Navštívte nás na Google+