E-commerce je elektronické nakupovanie a predávanie výrobkov alebo služieb cez elektronické systémy, cez internet alebo podobné počítačové siete. Príklad popisov E-commerce: elektronické obchodovanie; e-komercia; eCommerce.

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Navštívte nás na Google+