Budovanie spätných odkazov, po anglicky link building je jednou z najpodstatnejších častí optimalizácie stránok s cieľom získať popredné priečky vo výsledkoch vyhľadávania. Linkbuilding alebo získavanie spätných odkazov je sumárny pojem pre aktivity zamerané na získavanie spätných odkazov na vlastnú webovú stránku. Získavanie spätných odkazov je dôležitou súčasťou tzv. off-site SEO. Počet kvalitných spätných odkazov ovplyvňuje výsledné hodnotenie stránky spoločnosťou Google (Google PageRank) a následne pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania (SERP).

Pri budovaní spätných odkazov sú dôležité tieto parametre:

Kvalita odkazov – väčšiu váhu majú linky s vyšším Google PageRank.
Počet odkazov – čím vyšší počet, tým lepší výsledok.
Anchor text v linkách – tzv. „názov odkazu“, teda jeho viditeľný text, by mal obsahovať relevantné kľúčové slová, na ktoré sa optimalizácia sústreďuje.
Obsahová príbuznosť – ideálne je mať spätné odkazy z portálov a webov, ktoré sú obsahovo príbuzné.

Medzi linkbuldinkové techniky patrí:

  • Registrácia do katalógov
  • Výmena odkazov
  • Odkazy z PR článkov a blogov
  • Odkazy zo sociálnych sietí

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.
 

Navštívte nás na Google+