Meta robots patrí do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:
<meta name=”robots” content=”Sem sa píšu príkazy pre roboty oddelené čiarkou.”>

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, FOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">

Pre SEO sú najužitočnejšie príkazy index (resp. noindex), follow (nofollow) a cache (nocache).

Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Navštívte nás na Google+