Remarketing slúži na oslovenie ľudí, ktorí navštívili vaše stránky.

Remarketing je funkcia, ktorá vám umožňuje osloviť ľudí, ktorí už v minulosti navštívili vaše stránky, a zobraziť im relevantné reklamy pri prehliadaní webu alebo vyhľadávaní v službe Google. Ak napríklad používatelia z vašich stránok odídu bez toho, aby si niečo kúpili, remarketing vám pomôže opäť nadviazať kontakt s týmito potenciálnymi zákazníkmi. Môžete im dokonca zobraziť prispôsobenú správu alebo ponuku, vďaka ktorej sa vrátia na vaše stránky a dokončia nákup.

Pomocou remarketingu môžete doručiť svoju správu tým správnym ľuďom v tom správnom čase. Postup: Útržok kódu (remarketingovú značku) pridáte na všetky stránky v rámci svojej lokality. Keď potom zákazníci navštívia vaše stránky, dôjde k ich pridaniu do vašich remarketingových zoznamov. Neskôr môžete týchto potenciálnych kupujúcich osloviť pri vyhľadávaní v službe Google alebo prehliadaní iných webových stránok.

Remarketing môžete využívať rôznymi spôsobmi v závislosti od typu vašich stránok, obchodných cieľov a typu kampane:

 • Remarketing pre Reklamnú sieť: zobrazujte reklamy návštevníkom vašich stránok v čase, keď si prehliadajú web.
 • Remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávacej sieti: zobrazujte reklamy návštevníkom vašich stránok v čase, keď vyhľadávajú v službe Google. Rozšírte svoj dosah pomocou dodatočných kľúčových slov, nastavte úpravy cenovej ponuky pre ľudí, ktorí už vaše stránky navštívili, a prispôsobte im reklamy na mieru.
 • Dynamický remarketing (iba pre inzerentov s účtom služby Google Merchant Center): zobrazujte dynamicky vytvorené reklamy návštevníkom vašich stránok pomocou účtu služby Google Merchant Center. Tieto reklamy sú vytvorené na základe stránok, ktoré vaši zákazníci navštívili, alebo na základe ich interakcie s vašimi stránkami, a zobrazujú sa návštevníkom vašich stránok v čase, keď si prehliadajú iné webové stránky na webe. Dynamické reklamy zahŕňajú relevantné detaily, ako je obrázok produktu, názov a cena.

Príklad

Povedzme, že predávate spoločenskú obuv. Pomocou remarketingu môžete zobrazovať reklamy na pánsku spoločenskú obuv na webových stránkach v Reklamnej sieti tým ľuďom, ktorí navštívili sekciu s pánskou obuvou na vašich stránkach. Reklamy na pánsku spoločenskú obuv by ste mohli zobrazovať týmto návštevníkom aj v čase, keď vyhľadávajú pánsku spoločenskú obuv v službe Google.

Pomocou dynamického remarketingu by ste mohli zobrazovať dynamicky vytvorené reklamy, ktoré zobrazujú relevantné produkty ľuďom, ktorí navštívili sekciu s pánskou obuvou na vašich stránkach v čase, keď si prehliadajú ďalšie webové stránky na webe. Ak chcete použiť akúkoľvek z týchto remarketingových možností, musíte umiestniť značku na celú lokalitu a následne vytvoriť remarketingový zoznam v programe AdWords pre stránky s pánskou obuvou na vašej lokalite.

Kto by mal používať remarketing

Bez ohľadu na to, či hľadáte spôsob podpory aktivít predaja na vašich stránkach, zvýšenia počtu registrácií alebo zvýšenia povedomia o vašej značke, remarketing môže byť strategickým komponentom každej kampane. Môže zvýšiť návratnosť investícií u inzerentov každého druhu.

 • Ak chcete použiť remarketing v Reklamnej sieti, pri vytváraní kampane vám ako typ kampane odporúčame vybrať možnosť Iba Reklamná sieť – remarketing. Predvolené nastavenia v tomto type kampane vám môžu pomôcť dosiahnuť lepšiu výkonnosť.
 • Ak chcete použiť remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávacej sieti, odporúčame vám ako typ kampane vybrať možnosť Iba Vyhľadávacia sieť – všetky funkcie.

Poznámka

Remarketing nie je k dispozícii pre nasledujúce typy kampane: Iba Vyhľadávacia sieť – štandardné alebo Vyhľadávacia a Reklamná sieť – štandardné. Typ kampane môžete kedykoľvek zmeniť. Pripomíname, že pri takejto zmene môže dôjsť k skrytiu alebo deaktivácii niektorých funkcií, ktoré ovplyvňujú zobrazovanie reklám.

Tip: Ak ste inzerentom vo Vyhľadávacej sieti, môžete pomocou remarketingu vytvoriť integrovanú stratégiu pre kampane. Po zvýšení návštevnosti stránok prostredníctvom reklám vo vyhľadávacej sieti môžete pomocou remarketingu osloviť používateľov, ktorí navštívili vaše stránky, a zobrazovať im reklamy a špeciálne ponuky na stránkach v rámci Reklamnej siete Google. Remarketingové reklamy v Reklamnej sieti Google môžu naopak zvýšiť počet vyhľadávaní vašej značky a produktov, čo môže viesť k zvýšeniu návštevnosti z vyhľadávaní v službe Google.

Remarketing môžete použiť na zvýšenie návratnosti investícií (NI) do existujúcich kampaní. Ak napríklad určitá kampaň zahŕňa kľúčové slová, ktoré privádzajú návštevnosť na vaše stránky, môžete pomocou remarketingu môžete zvýšiť počet konverzií. Môžete dokonca experimentovať s kľúčovými slovami, ktoré v minulosti neviedli ku konverziám, ale v spojení s remarketingom môžu zvýšiť vašu NI.

Remarketingové zoznamy môžu byť použité aj na úpravu cenových ponúk pri vyhľadávaní a na prispôsobenie reklám pre ľudí vo vašich zoznamoch. Ľudia, ktorí už vaše webové stránky navštívili, majú tendenciu nakupovať viac než ostatní. Pre týchto zákazníkov môžete nastaviť úpravy cenovej ponuky, aby ste získali lepšiu pozíciu a väčší počet kliknutí a konverzií. Ak ste vytvorili remarketingové zoznamy na základe sekcie na vašich stránkach, ktorú ľudia navštívili, môžete zvýrazniť produkty, služby alebo ponuky súvisiace s touto sekciou pomocou na mieru prispôsobených reklám vo vyhľadávacej sieti.

Prečo používať remarketing spoločnosti Google

Remarketing v programe AdWords ponúka jednoduchosť a flexibilitu, ktoré vám môžu pomôcť pri efektívnom zobrazovaní vašich kampaní. Tu sú niektoré výhody:

 • Oslovenie zákazníkov v čase, keď je pravdepodobnosť nákupu najvyššia: máte možnosť osloviť zákazníkov potom, čo navštívili vaše stránky v čase vyhľadávania informácií o vašom produkte alebo v čase prehliadania iných webových stránok (prípadne v oboch prípadoch). Remarketing v programe AdWords poskytuje najkomplexnejšie a správne načasované nástroje na oslovenie zákazníkov vašich stránok v čase, keď majú najväčší záujem.
 • Prispôsobené publiká: prispôsobujte svoje remarketingové zoznamy kreatívne. Napríklad „používateľov, ktorí opustili svoj nákupný vozík“ môžete nájsť tak, že oslovíte všetky osoby, ktoré vytvorili nákupný vozík, ale neuskutočnili transakciu. Získajte viac informácií o stratégiách remarketingovej kampane.
 • Dosah a hĺbka: môžete osloviť veľký počet používateľov, a to niekoľkokrát za deň, za týždeň alebo za mesiac. Vzhľadom na veľký počet webových stránok, ktoré sú zapojené do Reklamnej siete Google, môžete prísť do kontaktu množstvom používateľov zo svojich zoznamov v čase, keď prehliadajú tieto stránky.
 • Efektívne určovanie cien: aukcie Google vám umožňujú dosiahnuť efektívne určovanie cien, ktoré môže zvýšiť návratnosť investícií. Použite náš Nástroj na optimalizáciu konverzií a umožnite nám automatizovať vaše cenové ponuky, aby ste dosiahli svoju cieľovú CZA. Vďaka ponukám CTZ a CZK získate flexibilitu na zvýšenie alebo zníženie cenovej ponuky s cieľom dosiahnuť ciele kampane.
 • Jednoduché vytváranie reklám: prostredníctvom textových reklám môžete jednoducho vytvoriť viaceré kreatívy alebo môžete bezplatne použiť Nástroj na tvorbu grafickej reklamy a vytvoriť pomocou neho obrázok alebo video.
 • Prehľad miest zobrazenia vašich reklám: získate prehľad o webových stránkach, na ktorých sa zobrazujú vaše reklamy. Môžete zvýšiť alebo znížiť cenové ponuky na základe výkonnosti webových stránok alebo obmedziť zobrazovanie reklám na webové stránky, na ktorých dosahujú najlepšie výsledky.
Máte aj Vy záujem o naše SEO služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

 

Navštívte nás na Google+