Zriadujeme a spravujeme menšie aj stredne veľké PPC reklamné kampane v rôznych odvetviach pre slovenských a medzinárodných klientov v reklamných kanáloch Google AdWords, Etarget, Facebook.
PPC reklama na internete je zameraná na propagáciu vašej web stránky, e-shopu, služby, produktu alebo vašej spoločnosti na internete. PPC kampane vnímame ako možnosť, ktorá vhodne dopĺňa organické SEO a je jeho súčasťou. Na rozdiel od organickej optimalizácie, reklamná kampaň prináša návštevníkov prakticky ihneď. Pre stránky, ktoré majú silnú pozíciu v organických výsledkoch, sprievodná PPC kampaň umožňuje zabrať viac priestoru vo výsledkoch na úkor konkurencie.

Cieľom PPC reklamných kampaní je zvýšenie návštevnosti na vašej web stránke. Máte skvelý produkt alebo službu? Máte modernú webovú stránku, e-shop prostredníctvom ktorej ponúkate svoje služby alebo produkty zákazníkom? Aj napriek tomu nie sú objednávky z internetu a celkové výsledky také, ako by ste chceli? Kontaktujte nás ohľadom nezáväznej konzultácie. Hlavným cieľom Online marketingu je navrhnúť efektívne marketingové riešenie s jasne definovaným cieľom - získať nových zákazníkov prostredníctvom internetu, a teda zvýšiť zisk. Ponúkame vám: Analýzu trhu, návrh a poradenskú činnosť na komplexný online marketing, seo optimalizáciu , využívanie a správu sociálnych sietí, návrh a realizáciu reklamy na internete, copywriting a výrobenie nového webu. Kontaktujte nás ohľadom nezáväznej konzultácie.

Aké reklamné služby Vám ponúkame?

Úvodná analýza Vašich PPC kampaní: Dôkladná analýza Vášho produktu a konkurencie na trhu. Stanovenie cieľov kampane sú dôležitým základom úspechu. Ak už PPC kampaň máte, zistíme, kde robíte chybu, čo je potrebné zlepšiť a čo upraviť. Aktuálne výsledky doterajších kampaní,  štatistiky Google Analytics sú tiež cenným zdrojom informácií pre budúce rozhodnutia.
Návrh stratégie PPC kampane: Navrhneme pre Vás stratégiu kampane, ktorá povedie k dosiahnutiu stanovených cieľov. Pomôžeme Vám s výberom najvhodnejšieho reklamného systému a zacielenia reklamy.
Vlastný reklamný účet: Každý náš klient má svoj vlastný reklamný účet. Kedykoľvek si môžete priebeh kampane a zásahy do nej skontrolovať a na prípadné nejasnosti sa nás opýtať. Účet a s ním aj výsledky kampane Vám po jej skončení zostávajú pre ďalšie použitie.
Založenie novej PPC kampane, úprava existujúcej kampane: Návrh štruktúry reklamnej kampane, kľúčových slov, reklamných skupín a samotných reklám urobíme s cieľom od začiatku maximalizovať efekt kampane. Pred spustením kampane máte možnosť si ju skontrolovať a pripomienkovať, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.
Priebežné monitorovanie a optimalizácia kampane: Aj po spustení je potrebné kampaň monitorovať, sledovať jej efektivitu, reagovať na skutočný vývoj, Vašu konkurenciu a zmeny na trhu. Upraviť kľúčové slová, reklamné texty, ceny za preklik. Čím viac prostriedkov do reklamy investujete, tým dôležitejší je tento aspekt. Odporúčame Vám túto fázu nepodceňovať a rátať na ňu minimálne 2-3 mesiace. Ak máte záujem o dlhodobejšiu správu kampane, po tomto období môže byť mesačný poplatok nižší.
Sledovanie konverzií: Sledovanie konverzií (dosiahnutia cieľov) Vám umožní vyhodnotenie skutočného prínosu kampane a nám pomôže nastaviť kampaň naozaj efektívne. Tento nástroj je dôležitý najmä pre e-shopy.
Pravidelné reporty: O priebehu a výsledkoch kampane Vás budeme pravidelne informovať. Ide o Vaše peniaze, preto je dôležité, aby ste mali predstavu o výsledkoch kampane a plnení jej cieľov. Vaša spätná väzba nám umožní včas reagovať na prípadný neuspokojivý vývoj.
Remarketing: Remarketing je pokročilá technika zabezpečujúca opätovné oslovenie návštevníkov, ktorí už Váš web alebo e-shop navštívili, ale nekonvertovali (nestali sa Vašimi zákazníkmi). Remarketing výrazne zvyšuje efektivitu kampane.

Objednajte si PPC reklamu: Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Nezáväzne nás kontaktujte
Facebook PPC reklama

Posted: sep, 01, 2013

By: saraseo

Facebook PPC reklama - reklama na Facebooku sú určené klientom, ktorí majú záujem osloviť konkrétnu cieľovú skupinu na základe demografických parametrov. Napríklad: cieliť na ženy vo veku 20 – 40 rokov s vysokoškolským vzdelaním.
Na Facebooku má aktívne konto už viac ako 2 milióny Slovákov, čo robí Facebook jedným z najzaujímavejších reklamných kanálov. Nehovoríme pritom len o mladých ľuďoch, ale o celom spektre potenciálnych klientov vo všetkých vekových kategóriách. Facebooku sa nevyhýbajú dokonca ani seniori.

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Google PPC reklama

Posted: sep, 01, 2013

By: saraseo

PPC reklama na Google patrí medzi najefektívnejšie formy internetovej reklamy. Google je najpoužívanejší vyhľadávač na internete a využíva ho každý, kto hľadá požadovanú službu alebo produkt. Ak chcete niečo kúpiť, prvé čo spravíte je, že prejdete na vyhľadávač Google a daný tovar alebo službu si vyhľadáte. Tu začína pôsobiť PPC reklama. Ako prvé, čo uvidíte vo vyhľadávaní Google sú 3 odkazy na vrchu v jemne žltom orámovaní a niekoľko odkazov v pravom bočnom panely. Toto je PPC reklama vo vyhľadávaní Google.

Čítať viac →
Nezáväzne nás kontaktujte
Navštívte nás na Google+