Ako vybudovať úspešný e-shop? Správny SEO marketing je kľúč k úspechu. Úspech vášho e-shopu závisí na všeličom. Dobre vedená marketingová kampaň je ďalší z hlavných faktorov, ktoré ho dokážu aktívne ovplyvniť. Možností ako spropagovať váš internetový obchod je mnoho, od najjednoduchších po najdrahšie. Dôležitý je cieľ, ktorý ste si pre svoje kampane stanovili. Podpora značky je totiž rovnako potrebná ako konečné zvýšenie predaja a počtu zákazníkov. Medzi spôsobmi, ktorým môžete podporiť marketingový a reklamný úspech vášho e-shopu je niekoľko takých, ktoré by ste mali použiť ako prvé. Sú to tie najefektívnejšie formy internetovej reklamy a propagácie vášho obchodu na internete, pričom majú zvyčajne i najlepší pomer cena/výkon čo sa týka nákladov na získanie návštevníka, prípadne na získanie predaja.

Medzi tieto marketingové nástroje patria predovšetkým tieto:

  • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
  • Platená PPC reklama vo vyhľadávači Google
  • E-mail marketing a reklamné maily
  • Tvorba a publikovanie článkov
  • Sociálna sieť Facebook – sila odporúčania a komunikácia s fanúšikmi

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Všetci o nej rozprávajú, každý ju chce mať a každý chce byť prvý. Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO, z anglického Search Engine Optimization) sa stala akýmsi magickým pojmom. Byť na popredných miestach vo vyhľadávačoch pri atraktívnych kľúčových slovách a spojeniach chce byť veľa stránok. Ak sa chcete o tieto miesta pobiť, je potrebné optimalizovať každú z dôležitých oblastí:

  • Technická optimalizácia e-shopu
  • Optimalizácia obsahu podľa kľúčových slov
  • Publikovanie kvalitného obsahu (článkov)

Každá z týchto troch oblastí má svoje špecifiká, ktorým je možné a potrebné venovať sa viac do detailu, a preto sa tejto téme budeme venovať aj v samostatnom článku.

Platená PPC reklama vo vyhľadávači Google. Povinná jazda, nech si vraví kto chce čo chce. Dobre vedená reklamná kampaň v systéme Google AdWords ešte stále predstavuje najrýchlejší a najefektívnejší spôsob, ako priviesť na váš internetový obchod potenciálnych zákazníkov, ktorí hľadajú presne to, čo vo svojom obchode ponúkate. Tak ako pri všetkom, aj tejto oblasti je potrebné rozumieť, inak môžete do kampane investovať aj pomerne veľa prostriedkov bez želaného výsledku. Rozumný výber kľúčových slov a optimalizácia cieľových stránok vám však určite prinesie ovocie v podobe prílevu kvalitnej návštevnosti a nárastu objemu predaja.

E-mail marketing a reklamné maily. Rozosielanie vyžiadaných správ na e-mailové adresy ľudí, ktorí prejavili o ne záujem, môže byť jedným z najúčinnejších prostriedkov na získanie lojálnych zákazníkov a zvýšenie počtu opakovaných nákupov. E-mail marketing, realizovaný vo forme pravidelných newsletterov a príležitostných reklamných emailov (akcie a pod.), je jedinou aktívnou formou reklamy, kedy nemusíte čakať na zákazníkov dopyt ale môžete ho osloviť vtedy, keď uznáte za vhodné. Táto forma reklamných kampaní si vyžaduje spoľahlivé technické a technologické zázemie a musí byť vykonávaná v súlade so zákonmi o rozosielaní vyžiadanej reklamy. Odporúčame vám preto využiť profesionálne riešenie, akým je aj náš email marketing software Mailissimo.

Tvorba a publikovanie článkov. Ak chcete získať dôveru vašich potenciálnych aj existujúcich zákazníkov, odporúčame vám tvoriť a publikovať hodnotné články na stránkach vášho e-shopu. Okrem toho, že svojim návštevníkom poskytnete zaujímavé informácie, podporíte aj svoje pozície a zvýšenie množstva úspešných pozícií vo výsledkoch vyhľadávania.

Sociálna sieť Facebook, sila odporúčania a komunikácia s fanúšikmi. Facebook poskytuje prevádzkovateľom e-shopov mnoho skvelých možností, ako spropagovať svoj obchod a zároveň komunikovať so svojimi zákazníkmi a sympatizantmi. Integrácia tlačidla „Páči sa mi to“ zároveň umožňuje návštevníkom vášho obchodu odporučiť váš tovar na svojej nástenke. A keďže väčšina z nás dá na odporúčania svojich známych predstavuje Facebook príležitosť pre šírenie odporúčaní vášho e-shopu a tovaru, ktorý v ňom ponúkate.

Prostredníctvom profilovej stránky vášho e-shopu na Facebooku môžete komunikovať s vašimi zákazníkmi a fanúšikmi. Máte tak možnosť promptne komunikovať a reagovať na pripomienky, návrhy i sťažnosti prostredníctvom sociálnej siete, na ktorej má svoj profil už viac než 1,5 milióna Slovákov. A tým sa vaše možnosti nekončia. Okrem spomenutých, najčastejšie využívaných možností pre online marketing vášho e-shopu existujú ďalšie, ktorými môžete podporiť propagáciu a obchodnú účinnosť vášho internetového obchodu a prilákať potenciálnych zákazníkov.

Dôležité je určiť si ciele, poznať vašu cieľovú skupinu, stanoviť si realizovateľnú stratégiu, vybrať vhodné médiá a predovšetkým merať úspešnosť vašich kampaní. Bez kvalitných štatistických informácií nebudete totiž vedieť vyhodnotiť ani efektivitu kampaní ani návratnosť investície, ktorú do e-shopu, jeho prevádzky a propagácie musíte vložiť.

Máte aj Vy záujem o naše služby? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Nezáväzne nás kontaktujte